Info for førere 2019 – Regler/PoengsystemUnder

Ved løp sammen med NM/NC så gjelder deres regler foran følgende Powerdrift regler.

1.
Frikjøring – biler med skilt
Her kan alle gateregistrerte biler delta. Bilen må være i teknisk god stand og tilfredstille kravene i kjøretøyforskriftene. Kjøring på banen skal da være i henhold til veitrafikkloven. Påbudt med hjelm på både fører og eventuell passasjer. 

2.
Drifting – Federal Norwegian Powerdriftseries.
Powerdrift – Norwegian Drifting Series er en landsdekkende driftingserie i Norge. Vi har fra 2013 inngått partnerskap med Formula Drift (www.formulad.com) hvor vi som første step har en avtale på at 1.plass totalt i PRO klassen automatisk får lisens for å kjøre i FormulaD påfølgende år!

3.
Klasser
– Club/trening er beregnet for de som kun vil prøve seg litt i drifting. Har du en bil med skilter kan du løse engangslisens for deg selv og bilen (kr. 75,-) og delta på drifting trening. Har du en bil uten skilter så kan du (nytt fra i år) igjen løse engangslisens for trening. Den gjelder da både for fører og bil. Det arrangeres ikke konkurranser i Club/trening klassen, kun trening.
– PRO 2 er rekrutt klassen i drifting og den klassen man bør starte i hvis man har en drifting bil som tilfredstiller kravene. Man kan starte fra det året man fyller 15år! Her kan man løse engangslisens gjeldene for både fører og bil, under trening. For løpsdeltagelse må alle lisenser være i orden.
– PRO er topp klassen hvor de beste førerne kjører. Denne klassen er også rekrutt klassen til FormulaD. Fra i år kan man også her løse engangslisens for trening, gjeldende for både bil og fører. Ved konkurranse må både bil og fører ha lisens.

3.1
Har man en bil som tilfredstiller kravene kan man fritt velge i hvilken klasse man vil starte sesongen. Deretter kan man bytte klasse èn gang i løpet av sesongen hvis man ønsker.

De tre beste i PRO 2 vil automatisk bli satt opp i PRO klassen påfølgende år.

3.2
NBF`s (Norges Bilsportsforbund) krav for de forskjellige klassene ligger under reglementet på http://bilsport.no/reglement-drifting/   og det åpnes her for diverse ting som ikke er lov i andre land rundt oss. Vær oppmerksom på dette hvis du tenker at du kanskje en gang vil bruke bilen din i et løp utenlands.

3.3
(Ennå ikke innført)
Dekk regler for klassene:
SemiSlicks (Gateslicks) tillatt brukt foran i alle klasser. SemiSlicks bak kun tillatt i PRO klassen.
Følgende dekk begrensninger gjelder i alle klasser:
950kg – 1099kg max 240mm
1100kg – 1224kg max 250mm
1225kg – 1269kg max 260mm
1270kg – 1314kg max 270mm
1315kg – 1359kg max 280mm
1360kg – 1404kg max 290mm
1405kg – 1449kg max 300mm
1450kg – 1494kg max 310mm
1495kg – 1539kg max 320mm
1540kg – 1600kg max 330mm

4.
Det vil hvert år bli arrangert Licenceday hvor man kan få ordnet med både personlig lisens og vognlisens. Dette vil bli annonsert og stå i terminlisten vår. I tillegg organiserer vi ofte lisenskurs i forbindelse med rundene vår rundt i landet. Sjekk vår terminliste! 🙂

4.1
Drifting er underlagt NBF og Powerdrift serien er alltid i samarbeid med en klubb under NBF.

5.
Husk at for å få førerlisens må du være medlem av en klubb som er tilsluttet NBF. Det vil være nok å inneha f.eks et vanlig NAF medlemskap, andre klubber er NMK, KNA osv. For passasjer uten personlig lisens kan man løse passasjerlisens kr. 75,- som da gjelder for denne person 1 dag.

5.1
Norges Bilsportsforbund generelle konkurranseregler for drifting og teknisk regelverk finner du her:
http://bilsport.no/reglement-drifting/

Konkurranseregler for serien.

1. Innbydelse
Det arrangeres Mesterskap i Federal-Powerdrift Serien. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

2. Deltagere
a) Mesterskapet er åpent for førere som har førerkort og gyldig Norsk, Svensk, Finsk eller Dansk lisens for deltagelse i Drifting.
b) Hver fører skal ha sitt startnummer og etternavn på nedre halvdel av begge siderutene bak på løpsbilen, og startnummer plassert i frontruten under reklamebanneren.
c) Ved ankomst skal føreren personlig møte til administrativ innsjekk.

2.2 Passasjer
Er tillatt under trening bortsett fra under obligatorisk del før konkurranse. Samme krav til sikkerhetsutstyr for passasjer som for fører.

2.3 «Apperance»
Alle førere bør så langt det lar seg gjøre ikle seg tøy som bærer førers nr. og navn, dette gjelder også for team-medlemmer. Dette gjelder spesielt for PRO førere hvor dette er obligatorisk. Alle biler plikter å ha «vår» Frontrute banner med mindre de har kjøpt seg fri fra reklame. Denne banner er gratis 1.gang pr. bil. Trenger du ny koster denne 300,-

2.4 Sikkerhet
Fører, team medlem eller andre tilhørende til fører, som med sin oppførsel med vilje setter andre i fare, kan bli diskvalifisert. Dette kan også utvides til å gjelde fremtidige Powerdrift arrangementer.
Fører kan også bli holdt ansvarlig for sitt team og gjester.

3. Powerdrift rundene 2019
Licence Day 27.april – Gardermoen Raceway
R1 – 10-11.mai Verdal Motorsportsenter (Alle klasser)
R2 – 20-21.sept. Final Fight Gardermoen Raceway (Alle klasser)

4. Erstattningsløp
Powerdrift kan bestemme at ytterligere løp skal inngå i mesterskapet. Videre kan Powerdrift bestemme at ett eller flere av de oppnevnte løp skal utgå av mesterskapet.

5. Klasse inndeling
Det innbys til deltagelse i følgende klasser:
R-Drift (med junior) PRO 2 og PRO klassen.
Kun biler med bakhjulstrekk.

6. Organisasjon
Alle offisielle runder i Federal – Norwegian Powerdrift series kjøres med trening, kvalifisering og deretter finaler med twin battles.

7. Gjennomføring/Bedømmelse/Poengberegning.
7.1 Kvalifisering
I kvalifiseringen kjøres det en og en bil. Som oftest så begynner vi med høyest rangerte etter siste runde. Han kjører en runde i kval, deretter kjører nest høyest rangerte sin runde. Deretter tredje nest høyeste osv til alle har kjørt en tellende runde i kvalifiseringen. Det kan også kjøres i den rekkefølgen førerne møter opp til start. Dette blir avklart på førermøte. Dommerne gir da poeng etter vanlige kriterier hvor 100 poeng er feilfritt og så får man trekk for «feil». Man får to/tre tellende runder hvor dommerne bruker den beste runden som tellende. Dette er likt for begge konkurranse-klassene, R-Drift og PRO. Under spesielle omstendigheter som regn og andre faktorer så kan dommere i samråd med løpsleder bestemme at det skal kjøres en oppvarmingsrunde, da enten alle i tur og orden som ved tellende kvalifiseringsrunder, eller om de vil, en oppvarmingsrunde og så en tellende runde før man går videre til neste deltager. Dette skal så langt det er mulig avklares på forhånd med deltagerne på førermøtet før kvalifisering eller som siste mulighet på banen før start.
Kvalifiseringsplassen setter plassen i stigen. Denne plassen i stigen er deltagers selv om han skulle få tekniske eller andre problemer som gjør at han ikke kan stille til start i stigen. Er da plassen i stigen slik at deltager får walkover så får deltager plassering deretter. Deltager behøver ikke engang å møte til start i stigen.

Vi har ingen 5 minuetters regel under kval. En bil som mangler ved første runde har fortsatt mulighet til å delta i de gjenstående runder, men mister da sin første runde. Samme gjelder hvis vedkommende kun får kjørt siste runde – får da kun 1 tellende kval runde!

7.2 Junior
Kjøres sammen med R-Drift

7.3 R-Drift og PRO
kjører man twin drifting hvor man setter opp de 16 beste fra kvalifiseringen etter følgende modell:

 1-16      
 8-9    
     
 3-14      
 6-11      
     
 4-13      
 5-12    
     
 2-15    
 7-10      

Best 16:
1. runde 1.plass mot 16.plass
2. runde 8.plass mot 9.plass
3. runde 3.plass mot 14.plass
4. runde 6.plass mot 11.plass
5. runde 4.plass mot 13.plass
6. runde 5.plass mot 12.plass
7. runde 2.plass mot 15.plass
8. runde 7.plass mot 10.plass

De 8 vinnerne går videre til Best 8

Best 8:
9. runde Vinneren av runde 1 mot vinneren av runde 2
10. runde Vinneren av runde 3 mot vinneren av runde 4
11. runde Vinneren av runde 5 mot vinneren av runde 6
12. runde Vinneren av runde 7 mot vinneren av runde 8

De 4 vinnerne går videre til Best 4

Best 4:
13. runde Vinneren av runde 9 mot vinneren av runde 10
14. runde Vinneren av runde 11 mot vinneren av runde 12

Taperne her får da 3. og 4.plass etter plassering på kvalifiseringen.
(Dommerne kan her bestemme om at det skal kjøres om plasseringen)

Vinnerne kjører Finale som da gir 1. og 2.plass

Plass 5 til og med plass 8 gis til taperne av best 8, med rekkefølge utifra plass på kvalifisering.
Plass 9 til og med 16 gis til taperne av best 16 med rekkefølge utifra plass på kvalifisering.
(Er det færre enn 16 utøvere så får den med høyest poeng i kvalifiseringen Walk over, deretter den mest nest høyest poeng hvis nødvendig osv. Vi følger altså stigen med 1. plass mot 16.plass (16. finnes da ikke) så 1.plass får walkover, osv…

7.4 Poeng beregning
1.plass 200 poeng
2.plass 180 poeng
3.plass 170 poeng
4.plass 160 poeng
5.plass 150 poeng
6.plass 140 poeng
7.plass 130 poeng
8.plass 120 poeng
9.plass 110 poeng
10.plass 100 poeng
11.plass 90 poeng
12.plass 80 poeng
13.plass 70poeng
14.plass 60 poeng
15.plass 50 poeng
16.plass 40 poeng
17.plass 20 poeng
18.plass 19 poeng
19.plass 18 poeng
20.plass 17 poeng
21.plass 16 poeng
22.plass 15 poeng
23.plass 14 poeng
24.plass 13 poeng
25.plass 12 poeng
26.plass 11 poeng
27.plass 10 poeng
28.plass 9 poeng
29.plass 8 poeng
30.plass 7 poeng
31.plass 6 poeng
32.plass 5 poeng

Fra 33.plass får man 5 poeng såfremt man er påmeldt og har møtt til arrangementet med bil, selv om de bryter før første kvalik runde.
Er det f.eks 22 deltagere og en av disse bryter før eller midt i kval eller av andre grunner får 0 poeng vil denne utøveren havne på 22.plass og da få 15 poeng. Er det flere som bryter eller av andre grunner får 0 poeng og ikke går videre til stigen vil disse få delt plassering etter de som har kvalifisert. Er det ved nevnte tilfelle med 22 startende og 10 av disse får 0 poeng og kun 12 som starter i finalene, vil alle disse 10 da få delt 13.plass og 70 poeng hver seg. Poengene fra hvert løp legges sammen og man får til slutt en vinner av serien. Hvis to havner på samme poengsum sammenlagt etter flere kjørte løp vil den som sist hadde høyest poengsum, få plassen over den andre. I 2016 så trekker vi ikke fra noen runde. Alle tre rundene teller i sammendraget. 

7.5  5 minutters regel
Får man tekniske problemer under finalene kan man når som helst be om 5min. Dommerne/løpsleder eller den de bemyndiger begynner da å ta tiden fra fører er på sin plass i depot og frem til han begynner å kjøre derfra igjen. Klarer man seg ikke med 5 min er man ute av konkurransen. Velger man å ikke kjøre i depot men heller fikse feilen på stedet så gjelder den samme regelen om 5 min, men tiden går da fra man ber om 5 min og frem til man er klar igjen.
Får man skadet bilen av motstanderen så får man ubegrenset tid til å fikse feilen, frem til man er siste par igjen på det nivået man er i stigen, og uansett minst 10min ved behov.
Hver fører kan maks benytte seg av disse 5 og 10 min regler 1 gang pr løp.
Bensin påfylling og dekkskift kan gjøres mellom hver endt Battle med to run. Får man One more time så regnes dette som en ny Battle og man kan bytte dekk osv igjen.

7.6 Løpsavbrudd
Skulle det av grunner utenfor PD`s kontroll være nødvendig å stanse videre løpsgjennomføring, (f.eks pga veldig dårlig vær eller arrangørs mangel på tid, sikkerhets årsaker eller annet) så gjelder følgende:

Ved stans under eller før start av

– kval vil alle innsjekkede førere få 50 poeng.

– første ledd i stigen, Top 16 eller Top 32,vil kval resultatene gjelde for å fastsette resultatene for runden.

– Top 16 når Top 32  er brukt og ferdigkjørt så får Top 16 1-16 plass etter kval resultatene og taperne av Best 32 får fra 17-32 plass etter kval resultatene.

– Top 8 så får Top 8 førene plass 1-8 etter kval resultatene og taperne av Top 16 plass fra 9-16 og så videre.

– Top 4 så får Top 4 førerne plass 1-4 etter kval resultatene og taperne fra Top 8 får fra 5-8 plass og så videre.

– bronse finalen (hvis det er brukt) så får begge delt 3.plass og finalistene får begge delt 1.plass.

– finalen så får begge delt 1.plass!

8. Premiering.
De tre beste i hver klasse får pokal – Tilleggspremiering kan forekomme.
Etter siste runde i serien vil de tre beste sammenlagt i hver klasse premieres på Powerdrift – årsavslutning som seriemestere.
De tre beste i PRO klassen får automatisk Formula Drift Licence for påfølgende år!!!
Vinneren av PRO klassen får også fritt benytte Fredric Aasbø`s Team Japan Auto Toyota Supra»Chucky» påfølgende år. Fredric og hans Papadakis team vil sørge for at bilen er i henhold til evt nye regler for FormulaD. De vil også være behjelpelige med å skaffe dekk til lavest mulig pris og ellers komme med råd og hjelp. Vinneren vil også få tittelen Powerdrift Champ og vil markedsføres som vinneren av Powerdrift 2016.

9. Protester og appeller
Iht NSR Kapittel 10 og 11.
Premieutdeling vil skje umiddelbart på banen foran publikum etter siste par er ferdig med siste run såfremt det ikke først blir lagt inn protest.
Protesttiden vil allikevel gjelde og premieringen kan bli trukket tilbake.

10. Alminnelige bestemmelser
Vi følger til enhver tid NBF`s bestemmelser når det gjelder førerlisenser (Se NSR §§50,55 og 78e vedrørende tapt førerrett og sperrefrist)
Ledsager/anmelder: se NSR §52

11. Startnummer.
Fra og med 2019 må alle nye få sitt startnummer fra NBF.
Sjekk ledige nummer her: https://bilsport.no/startnummer-drifting-nm-nc/

Vel møtt!!!