Norwegian Powerdrift Champs

2018 – Tor Arne Kvia
2017 – Emil Andre Bogen
2016 – Odd Helge Helstad
2015 – Fredrik Myhre
2014 – Robin Alsaker
2013 – Tor Anders Ringnes
2012 – Ola Jæger
2011 – Steffen Rudsengen
2010 – Reidar Andresen
2009 – Kenneth Moen
2008 – Kenneth Moen
2007 – Fredric Aasbø
2006 – Tom Ole Svendsen
federal