Lisenskurs Drifting


Lørdag 20 mai

kl 09.30 Innregistrering og betaling (kontant) til Haakon ved Powerdrift Lastebilen.

kl 10.00 Teori –  i lokaler ved banen.
kl 12.00 Praktisk prøve på banen. (enkel gjennomkjøring – med flagg)

Påmelding til lisenskurs rettes til:
post@powerdrift.no  Spørsmål ring tlf: 90126600
Påmeldingsfrist: torsdag 18.mai 2017 kl. 22:00

 

Instruktører: Haakon Grøttum
Maks 25 deltakere.

Kursdeltakerne må overvære hele kurset for å få det godkjent.

Kursavgift teoridel kr. 800,- og praktisk prøve kr. 800,-
(For junior er det halv pris, teorikurs 400,- og praktisk prøve kr. 400,-)

For kjøring/trening på banen, utover praktisk prøve, må kursdeltagere løse engangslisens kr. 75,- og treningsavgift kr. 600,-

Lisenssøknad
Etter bestått lisenskurs og gyldig medlemskap i motorklubb har man rett til å søke NBF om lisens. Skjemaet vil du få på kurset, det må kvitteres av instruktøren og deretter kan du sende inn din søknad. Så kommer lisensen i posten med giro. Lisensen er gyldig når den er innbetalt og må senere fornyes hvert år. Mer info om dette på www.bilsport.no

INFO om frikjøring/trening lørdag 20. mai (utover praktisk prøve)
Kjøring koster kr. 600,-
(Junior har 50% avslag på alle kjørepriser)

Innregistrering gjøres på banen.

 

Innsjekk: Alle må vise gyldig førerkort (gjelder ikke junior klassen), løse engangslisens a kr. 75,- og fylle ut førerskjema.

Krav til fører og bil for trening/frikjøring:

Frikjøring – Biler med skilt: Kan løse engangslisens, kr. 75,- gjeldende da for både fører og bil. Bilen må være i teknisk god stand og i følge bilens vognkort. Eventuelle endringer på bilen må være godkjent og påført i vognkortet.
Biler uten skilt: Er ikke lenger krav om bur og lignende i club/trening klassen og man kan løse en engangslisens på kr. 75,- gjeldene for både bil og fører. Man kan også ta årskontroll og få årslisens for drifting på bilen. Bilen må da være i henhold til disse reglene: https://bilsport.no/wp-content/uploads/2008/02/6_70_71klasseinndeling_teknisk-reglement-endret-02032016.pdf  Se side 14 – 7.1 Club Drift
Lisensierte biler: Kan løse engangslisens for både fører og bil ved trening. (Ved løp må både fører og bil ha alle lisenser i orden.)Tidskjema Trening/Frikjøring
Lørdag 20. mai:
0900 Portene åpner
0900 – 2000 Sekretariat åpent – Teknisk med mulighet for årskontroll (vognlisens)
1000 – 1200 Trening/frikjøring oppdelt i klasser etter behov. (Mulighet for passasjerer)
1200 – 1230 Drifting lisens oppkjøring.
1230 – 2000 Trening/frikjøring oppdelt i klasser etter behov. (Mulighet for passasjerer)
2000  Kjøring avsluttes og banen stenger.

Veibeskrivelse: http://ndrg.no/hvordan-finne-oss/
Andre spørsmål? Ring Tom Ole på tlf  90126600.
Denne posten kan bli løpende oppdatert med tilleggsopplysnigner/endringer

Vi i Powerdrift og NMK Sarpsborg/Rudskogen ønsker dere alle hjertelig velkommen til en actionfylt dag på Gardermoen Raceway !

Legg igjen kommentar